Jag hjälper till att hålla kvar den röda tråden i era projekt genom:

 

·        Kreativa metoder och hjälpmedel för att hitta nya lösningar, de Bono, idémöten, mindmaps etc.

 

·        Experimentuppställningar, prototyper och funktions-modeller.

 

·        Demoväskor, ett sätt att visa upp dina produkter på ett professionellt sätt.

 

·        Konstruktioner och utvärdering av dessa.

 

·        Produktionsanpassning och kostnadsreduktion.

 

Jag har egen verkstad, med bl a NC fräs, 3D-fräs och svarv, för laborationer samt snabb och rationell tillverkning av detaljer och modeller.

 

Genom goda kontakter med underleverantörer kan jag ombesörja tillverkning av de detaljer som jag inte själv kan tillverka.

 

 

 

I grunden har jag en teoretisk och praktisk gymnasieutbildning samt 3 års högskoleutbildning i produktionsteknik och produktinnovation och design samt 8 års erfarenhet av produktutveckling.

 

Jag har erfarenhet av mekatronik i många former t ex

 

·        Stegmotorer, borstlösa DC-motorer och styrningar till dessa.

·        Finmekanik i många olika tillämpningar.

·        Linjära rörelser med stora noggrannhetskrav.

·        Automatiserad mikroskopering.

 

Batteriteknik

 

Med 9 års erfarenhet av batteriteknik kan jag utföra behovsanalyser och utredningar av möjliga tekniska lösningar, tillverkning av batteripaket, implementering och utvärdering (tester mm).

 

Exempel på demoväska för larmsystem.


Ladda hem i pdf format (103kb)
Kräver Adobe Acrobat reader